Apps for All kids

Denna webbplats är ett projekt skapat av nr BG161PO003-1.1.05-0250-C0001/15.02.2013 "En serie av interaktiva pedagogiska program mobil", genomförs med ekonomiskt stöd av Operativt program "Utveckling av konkurrenskraft i den bulgariska ekonomin " 2007-2013, som medfinansieras av Europeiska unionen genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och sälja nationella budget Bulgarien.